Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną ochrony zdrowia, której celem działania jest udzielanie świadczeń medycznych, objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie odrębnych umów, dla wszystkich pacjentów wyrażających wolę leczenia.

Obszar działania zakładu obejmuje zasadniczo teren i populację Powiatu Sulęcińskiego, w szczególności miasta i gminy Sulęcin, Lubniewice i Torzym, gminy Krzeszyce i Słońsk oraz miasto i gminę Ośno Lubuskie z Powiatu Słubickiego. Ponadto w zakładzie są leczeni wszyscy pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, wybierający go na zasadach określonych przez NFZ.

Organem założycielskim jednostki jest Powiat Sulęciński. Jej bieżącą działalnością kieruje Dyrektor, reprezentując ją również na zewnątrz.

Podmiotami SP ZOZ w Sulęcinie wykonującymi bezpośrednio świadczenia lecznicze są: Szpital Powiatowy oraz Poradnie Specjalistyczne. W ramach szpitala funkcjonują ponadto jednostki krajowego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wysokiej klasy działania medyczne w SP ZOZ Sulęcin są realizowane poprzez zatrudnianie kompetentnych i oddanych pacjentom pracowników, stosowanie nowoczesnego sprzętu oraz procedur w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorych. Równocześnie funkcjonowanie zakładu opiera się na rachunku ekonomicznym uwzględniającym realia finansowe kontraktu z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Zapraszamy

* na strony internetowe
* do korzystania z usług medycznych
SP ZOZ w Sulęcinie.

Dane teleadresowe przedsiębiorstw Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie:

Dyrekcja, administracja, dział techniczny
Sulecin, ul. Witosa 7
Tel. (95) 755 2431, tel/fax 7-15 (95) 755 2157

Szpital Powiatowy w Sulęcinie
Sulecin, ul. Witosa 4
Tel. (95) 755 2431, tel/fax 24h (95) 755 2111

Przychodnia Wielospecjalistyczna przy SPZOZ Sulęcin
Sulęcin, ul. Witosa 4
Tel. (95) 755 2431

Medycyna Paliatywna przy SPZOZ Sulęcin
Sulęcin, ul. Witosa 4
Tel. (95) 755 9609


UWAGA
Od dnia 08.01.2013
rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych
tylko pod numerem (95) 755 2260

Rejestracja czynna 8.00 - 14.00, 15.00 - 18.00

Rejestracja telefoniczna czynna 11.00 - 14.00
tel. 95-755-2260

Rejestracja telefoniczna do Poradni Ginekologicznej 8.00 - 11.00
tel. 95-755-9523

Rejestracja telefoniczna do Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Leczenia Uzależnień
Wtorek 16.30 - 17:30, Środa 15.30 - 16.30, Piątek 9.00 - 11.00
tel. 95-755-9677

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w SP ZOZ rozpatrywane są przez:
1) Zespół ds. skarg i wniosków pacjentów i członków ich rodzin
2) Dyrektora SP ZOZ w Sulęcinie lub jego zastępcę
3) Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
    01-829 Warszawa
    ul. Aleja Zjednoczenia 25
4) Lubuski Oddział Wojewódzki
    NFZ w Zielone Górze
    ul. Podgórna 9B
    65-057 Zielona Góra

Skargi i wnioski w SP ZOZ Sulęcin można składać:
1) Do Dyrektora w poniedziałki w godz. od 10:00 do 12:00
2) W sekretariacie SP ZOZ codziennie w godz. od 7:25 do 15:00
3) W Dziale Rejestru i Nadzoru Usług Medycznych SP ZOZ codziennie w godz. od 10:00 do 12:00
4) W rejestrach skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych jednostki (oddziały szpitalne)
5) Drogą elektroniczną do sekretariatu SP ZOZ na adres
    e-mail: sekretariat.zozsul@gmail.com lub telefaksem na nr: 95 755 21 57


design: www.stronydlaciebie.pl